Workshop fascinator.

€ 195,00

Workshop fascinator.

€ 195,00

Een fascinator is een accessoire dat op het hoofd gedragen wordt, een creatief impuls dat op een strobasis, diadeem of band bevestigd wordt. In één dag leert u zo’n fascinator maken. De lunch is inbegrepen.

Duur workshop – van 10:00 tot 12:30 lunch 13:30 tot 16:00.
Kosten  - € 195,00 per persoon (incl. Basis materialen)
Max 4 personen.

Data in overleg.

 

 

Algemene voorwaarden workshops en naailessen

 

Aanmelding

Aanmelden van een workshop of naailes gebeurt door het invullen van een inschrijfformulier. Alle workshops en naailessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij iedere workshop of naailessen geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Na ontvangst van uw inschrijving wordt u ingedeeld en wordt eventueel benodigd lesmateriaal voorbereid.
Voor alle workshops en naailessen geldt Vol=Vol

Naailessen

Inschrijven gebeurt door middel van het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
Voor de lessen dient een leskaart aangeschaft te worden. Een leskaart omvat 5 of 10 lessen. Er zijn leskaarten voor kinderen en volwassenen. De lessen worden gegeven in blokken van twee of drie uur. De lessen zijn te volgen op de daarvoor bestemde ochtenden of middagen, zie inschrijfformulier.

Bij het niet voortijdig afmelden van een les, 24 uur voor de les, wordt op de leskaart een les ingehouden.

Tijdens de schoolvakanties, richtlijnen Zeeland, worden er geen lessen gegeven.
Opzeggen kan alleen schriftelijk per mail met 1 maand opzegtermijn.

Betaling

Na inschrijving, bevestiging of start van een workshop of naailessen verbindt u zich aan de algemene voorwaarden. U gaat een verplichting aan tot betaling van het volledige bedrag overeenkomstig de te volgen workshop / naailessen. Alle betalingen dienen voor begin van de workshop / naailessen te worden voldaan, contant of per bank.

HCH cursussen

Het volgen van een cursus via HCH; zie inschrijfformulier en algemene voorwaarden HCH cursussen en opleidingen.

Minderjarigen

Indien een cursist minderjarig is, zijn ouder(s) en/of verzorger(s) betaling verplicht.
Inschrijving is geldig na ontvangst van uw inschrijfformulier. Door het insturen/afgeven van een inschrijfformulier, gaat u de verplichting aan tot betaling.

Plaatsing en indeling

Na ontvangst van uw inschrijving wordt u voor de workshop of naailes ingedeeld en wordt uw lesmateriaal ( HCH cursussen) voorbereid.
Het aantal beschikbare plekken is beperkt.
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

Aanvullende voorwaarden

Het lesrooster wordt in overleg met de docent vastgesteld.
Indien de deelnemer niet aanwezig is op de afgesproken les datum en – tijd, dan wordt deze les als gevolgd beschouwd. Als de les niet doorgaat i.v.m. ziekte van de docent, dan wordt deze les ingehaald.

Restitutie

Restitutie van cursusgeld vindt als regel niet plaats.
Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.

Wijzigingen lesrooster, verhinderingen lessen

Atelier Marjo Vingerhoed behoudt zich ten allen tijde het recht om:
Een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is.

Aansprakelijkheid

Atelier Marjo Vingerhoed is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
Atelier Marjo Vingerhoed is niet aansprakelijk voor ongelukken door of verkeerd gebruik van apparaten en machines.